In memoriam

Keijo Vilho Rosilainen 14.11.1934 – 11.01.2012

Kotkalainen pitkän linjan autoharrastaja Keijo Rosilainen kuoli 11. tammikuuta 2012 kotonaan.Keijo
Keijon tai Villen, jolla nimellä häntä kutsuttiin, olin oppinut jo nuoruudessani tuntemaan, kun polvenkorkuisina haistelimme häkäpönttökaasuja ja bensiinin katkuja asuintalomme suurehkoissa autotalli- ja korjaamotiloissa. Niissä tiloissa se ”kärpänen” sai meihin iskettyä.

Sittemmin, kun Ville saavutti lakisääteisen ajokortti-iän ja sai auton ajoon oikeuttavan ajokortin, hän hankki itselleen oman ajokin. Aika oli 1950-luvun alkua ja se ensimmäinen auto oli Opel Kadett 1930-luvun lopulta. Ajan oloon ajoneuvot vaihtuivat ja uudistuivat. Hän työskenteli eri autoalan yrityksissä ja harrasti muun muassa mikroautoja, joka lajina oli juuri rantautunut USA:sta Kotkaan. Stock car-villitys saavutti meidät vuonna 1957. Ville rakenteli autoja ja kilpaili niillä käyden myös mm Helsingin ja Tampereen kisoissa. Tullessamme seuraavalle vuosikymmenelle, alkoivat ns. vanhat autot kiinnostaa. Allekirjoittaneelle tuli ensimmäinen ja Villen asiantuntemusta käytettiin hyväksi sen entisöintityössä. Samaan aikaan olimme saaneet tietää, että myös Haminassa eräät harrastajat rakentelivat antiikkiautoja. Käydessämme ensimmäisiä kertoja retkeilyajoissa, virisi meille ajatus oman kerhon perustamisesta. Niinpä vuoden 1967 keväällä rohkenimme Villen kanssa kutsua alan harrastajia koolle perustettavaa kerhoa varten. Halusimme siitä tulevan koko laaksokuntamme kattavan ja keksimme sille osuvan nimen, Kymen Automobiilikerho r.y. Kerhon toiminta oli alkuvuosina verkkaista, mutta sille oli laadittu selkeät tavoitteet, oma halli autoille ja oma kerhoauto. Näihinkin tavoitteisiin ylsimme järjestäessämme erilaisia tempauksia varojen kartuttamiseksi.

inmemo1Villen valinta museoajoneuvotarkastajaksi sujui luonnostaan heti, kun asetus museoajoneuvoista säädettiin ja hän toimi tehtävässä kuolemaansa asti.

Villellä oli merkittävä panos anoessamme tiloja Kyminlinnan linnoituksesta varuskunnan lopetettua siellä toimintansa vuonna 2005. Ville valittiin itseoikeutetusti hallimestariksi ja hän hoiti tehtäväänsä voimiaan säästämättä.

Jäämme kaipaamaan häntä määrätietoisena ja oikeudenmukaisena jäsenenä, joka ratkoi pienet vastoinkäymiset hurtilla huumorilla. Villeä jäivät suremaan vaimo Maija, pojat Jyrki ja Tero perheineen sekä laaja ystävä- ja harrastajajoukko.

Bengt Fröjd
 
 
Keijo Rosilainen toimi pitkään Kymen Automobiilikerhon varapuheenjohtajana ja oli kerhon kunniajäsen vuodesta 1999 lähtien. Hänelle oli myönnetty SAHK:n kultainen ansiomerkki. Keijo Rosilainen oli aktiivinen myös muissa harrastuksissa, ollen mm Kotkan Judoseura ry:n perustajajäsen ja Kotkan Autoteknillinen Yhdistys ry:n pitkäaikainen jäsen.

inmemo2
Muistoa kunnioittaen
Kymen Automobiilikerho r.y.