Syysvuosikokous 9.12.2013

 
Kokous järjestettiin Korian Mobiilihallilla ja siihen osallistui 44 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Kaunonen. Kerhon puheenjohtajan tehtävään olivat ehdolla sitä pitkään hoitanut Paavo Horto ja viime vuodet varapuheenjohtaja toiminut Timo Kaunonen. Äänestyksessä äänimäärät jakautuivat Horton hyväksi 30-10, joten Paavo Hortolla alkoi 32. vuosi kerhon puheenjohtajana ja Timo Kaunonen jatkaa varapuheenjohtajana.
 
Johtokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Jorma Kylmänen Kuusankoskelta, Jouko Peri Kouvolasta ja Reijo Salminen Karhulasta. Tehtävään ehdotettiin erovuorossa olleiden lisäksi Nils Tigerstedt`ä Elimäeltä. Äänestyksessä heistä tulivat valituiksi aiemmin johtokunnassa toimineet Jorma Kylmänen ja Jouko Peri sekä uutena jäsenenä Nils Tigerstedt. Muina johtokunnan jäseninä jatkavat Raimo Kaistala Haminasta, Timo Lyytikäinen Kuusankoskelta ja Pekka Vesanen Kouvolasta. Toimikuntien ja vastuuhenkilöiden osalta muutosta edelliseen vuoteen on Korian ja Kyminlinnan hallitoimikuntien perustaminen uudelleen vuoden 2012 syyskokouksessa tapahtuneen lakkauttamisen jälkeen. Toimikuntien kokoonpanot ovat nyt pienemmät kuin aiemmin, Korian hallitoimikunnan vahvuuden ollessa neljä henkilöä ja Kyminlinnan kuusi henkilöä.
 
Maksuissa muutosta tuli ainoastaan vuosijäsenmaksuun, jota korotettiin kolme euroa SAHK:n jäsenmaksun korotusta seuraten.
 
Kokouksen yhteydessä kerhon kunniajäseniksi kutsuttiin Pentti Listo Karhulasta, Kauko Mustonen Kotkasta, Eero Ravi Haminasta ja Pertti Vesanen Kuusankoskelta. He ovat kaikki ns. pitkän linjan mobilisteja ja toimivat kaikki edelleen aktiivisesti kerhossa. Muita kerhon kunniajäseniä ovat Bengt Fröjd Kotkasta, Anssi Heikkilä ja Samuli Tamminen sekä Olli Aho Inkeroisista.
Kokouksen yhteydessä huomioitiin myös Clas Palmbergia tämän marraskuisen merkkipäivän johdosta. Puheenjohtaja Paavo Horto onnitteli häntä kerhon puolesta luovuttaen Mobiilihalli-taulun ja Timo Kaunonen SAHK:n puheenjohtajan ominaisuudessa luovuttamalla SAHK:n pöytästandaarin.
 
Syysvuosikokouksen päätteeksi on perinteisesti suoritettu kokoukseen osallistuvien kesken arvonta, jossa on palkintona yksi jäsenmaksuvapaus alkavalle kaudelle. Arvonnan onnettarena toimi Sari Palmberg ja tällä kerralla onni suosi Jorma Kylmästä.
Leena Grön halusi myös järjestää arvonnan, jonka palkintona olleet Leenan tekemät villasukat voitti Seppo Mäkynen.