Toimitilat

 
Laajakoski
 
Laajakoski
 
Kerhon tavoitteena oli toiminnan alkuvaiheista lähtien hankkia sopiva tila jäsenistön autojen säilyttämistä ja entistämistä varten. Tämä tavoite toteutui vuoden 1970 keväällä, jolloin saatiin ostettua entinen korjaamo- ja kuorma-autohalli Kymin Laajakoskelta.
 
Rahat hallin hankintaan saatiin koottua noin kahden ja puolen vuoden uurastuksella, mm. teatteriesitysten lipunmyynnillä, järjestämällä automobiilinäyttelyitä ja ohjelmallisia ravintolailtoja sekä arpojen myynnillä. Hallin tupaantuliaiset pidettiin 9. marraskuuta 1973. Kuukausikokouksia siellä oli kuitenkin pidetty jo vuoden 1972 puolella. Hallin tontin omistaa Kotkan kaupunki.
 
Halliin tehtiin iso remontti 1996, jolloin uusittiin vesikatto ja kunnostettiin puurakenteiset julkisivut. Viimeisimpänä muutoksena 2004 tehtiin hallin päätyyn uudet ovet.
 
 
Uusien toimitilojen haku
 
1990-luvun alun laman aikoina kerholle etsittiin uutta suurempaa toimitilaa Kotkan ja Haminan alueelta. Halleja oli kyllä tarjolla, mutta uskallusta hankintaan puuttui. Myöhemmin on usein todettu, että kyseinen ajankohta olisi ollut paras mahdollinen aika oman kiinteistön hankintaan. Vapaita tiloja oli paljon tarjolla ja hinnat olivat myöhempään tasoon verraten erittäin edullisia. Laman jälkeen monet tarjolla olleet Etelä-Kymenlaakson hallikiinteistöt siirtyivät transitoliikenteen käyttöön ja samalla hinnat karkasivat harrastajaryhmien ulottumattomiin.
 
Vierähti noin 10 vuotta ja tilojen tarve alkoi jäsenmäärän voimakkaan kasvun myötä jälleen nousta keskusteluissa esille. Vuoden 2003 kevätvuosikokouksessa annettiin jäsenistölle ohjeet aloittaa aktiivinen harrastetilojen etsintä koko Kymenlaakson alueelta.
 
 
Koria
 
Myöhemmin keväällä ilmeni, että Korian Pioneeripuistossa olisi käyttöömme sopiva rakennus myynnissä. Johtokunta kävi huhtikuussa tutustumassa tiloihin ja kesäkuun lopulle kutsuttiin kokoon ylimääräinen kokous, jossa nimettiin toimikunta selvittämään hallin hankintaa ja rahoitusvaihtoehtoja. Kerhon kannalta edullisimmaksi ostopääoman hankkimismenetelmäksi todettiin autopaikkojen hallintaoikeuksien myynti jäsenistölle. Elokuussa lähetetyn jäsenkirjeen kyselyllä saatiin kartoitettua hallipaikkojen tarvitsijoiden määrä. Rahoitukseen tarjoutui osallistumaan 28 henkilöä ja he varasivat yhteensä 43 autopaikkaa. Tämä oli sattumalta sama määrä, joka halliin oli suunniteltu mahtuvan.
 
Eräänä syyskuun aamuna jäsenistön valtasi paniikki, kun saimme lukea sanomalehden sivuilta, että Elimäen kunta on ostamassa hallin. Kunnan johdon kanssa sovittiin pidettäväksi palaveri pikaisella aikataululla. Palaverissa tapahtuneen kerhon toiminnan esittelyn ja sitä seuranneen keskustelun pohjalta pääsimme sopimukseen, jonka mukaan kunta luopui hankkeesta ja hyväksyi kerhomme tavoitteen hallin hankinnasta. 25.9.2003 halli ja sitä ympäröivä yli 6000 m2:n maa-alue siirtyi kerhon omistukseen. Valtaosa rakennuksen tiloista oli vielä siinä vaiheessa kolmen eri vuokralaisen hallinnassa, eikä osaa tiloista edes päästy katsomaan. Välittömästi kaupanteon jälkeen irtisanottiin kahden vuokralaisen sopimukset ja aloitettiin tyhjillään olleen osan kunnostus kerhotiloiksi. Kolmantena vuokralaisena olleen puusepän kanssa tehtiin uusi sopimus, koska näin saatiin kiinteistön ylläpitokustannuksia pienennettyä merkittävästi.
 
 Koria
 
Kuukauden irtisanomisajan ja tilojen tyhjentymisen jälkeen aloitettiin autohallin kunnostus ja marraskuun aikana tilat valmistuivat sellaiseen kuntoon, että kaluston sisäänotto voitiin aloittaa. Autopaikkoja halliin valmistui suunnitellut 43 ja niiden lisäksi erilaisia varastotiloja. Samaan aikaan valmistui myös kaksi kokoushuonetta. Kokoustilojen kalustaminen aiheutti melkoisesti keskustelua, kun päädyttiin hankkimaan uudet pöydät ja tuolit. Rahoitus päätettiin järjestää ”myymällä” tuolit kerhon jäsenille ja joillekin alueen yrityksille. Vastineeksi luvattiin kiinnittää kunkin lahjoittajan nimilaatta kalusteeseen. Tämä ei tuntunut sopivan kaikille, vaan sen todettiin jakavan jäsenistön kahtia siten, että istuinpaikkoja olisi vain niitä ostaneille. Näin kalliit kalusteet kuitenkin saatiin hankittua ja hankintatavan aiheuttama keskustelu laantui ajan myötä.
 
Joulukuussa 2003 kiinteistö erotettiin alueen kaukolämpöverkostosta ja hallin uusi maakaasua käyttävä lämmityskeskus otettiin käyttöön. Tämä oli kunnan vaatima kaupanteon ehto ja siten välttämätön investointi.
 
Kun vuokralaiset vaihtuivat vuosien aikana, heidän käytössään olevaa tilaa pienennettiin. Tällä muutoksella saatiin autohalliin viisi lisäpaikkaa. Myös pienempi kokoustila muutettiin kokonaan arkistokäyttöön, kun sinne saatiin hankittua lisää arkistokaappeja.
 
 
”Mobiilihalli”
 
Mobiilihalli
 
Tontin lohkomisen yhteydessä kiinteistölle oli keksittävä nimi ja eri ehdotuksista valituksi tuli ’Mobiilihalli’. Kiinteistö on rakennettu vuosina 1912-1913 venäläisen joukko-osaston ruokalaksi ja itsenäistymisen jälkeen se toimi Pioneeripataljoonan ruokalana. Rakennuksen itäpäässä toimi sotilaskoti vuosina 1921-1939. Nykyisin kerhotilat käsittävä lisäsiipi rakennettiin 1932. Kiinteistö muutettiin raskaskonekorjaamoksi vuonna 1959 ja vuosina 1988-94 siinä toimi myös pioneerien autokorjaamo. Pioneerit poistuivat Korialta vuonna 1994. Vuonna 1998 alue siirtyi Elimäen kunnan omistukseen ja myöhemmin edelleen Kapiteelille, jolta kerho osti kiinteistön.
 
Korian Mobiilihallia kunnostettiin vuosien 2004 ja 2005 aikana kahdella Kaakkois-Suomen TE-Keskuksen ja Pohjois-Kymen Kasvu Ry:n tukemalla ALMA-rahoitteisella hankkeella, joiden kustannusarviot olivat yhteensä noin 130000 euroa. Alkukesällä 2004 aloitetussa hankkeessa kunnostettiin ja maalattiin vesikatto, lämmityksen runkolinjat eristettiin ja pihan salaojitusta parannettiin. Hankkeen yhteydessä kunnostettiin myös kaikki ovet ja ikkunat, asennettiin käyntiovien sadekatokset ja ikkunoiden kalterit. Myös osa ulkoseinien rapautuneista tiilistä vaihdettiin. Saman vuoden syksyllä aloitettiin toinen hanke, jonka pääkohteena olivat hallin piha-alueet. Tässä yhteydessä pihan sadevesiviemäröintiä parannettiin, valaistus uusittiin, ajoalueet saivat asfalttipinnoitteen ja nurmikkoalueet kunnostettiin. Hankkeeseen liittyi myös elektronisen rikosilmoituslaitteiston ja kokoustilojen av-laitteiden hankinta. Osana pihahanketta aloitettiin entisen Kymen läänin ajoneuvojen rekisterikantakorttien tallennus sähköiseen muotoon. Rakennustöiden ja laitehankintojen toteuduttua alle kustannusarvion, voitiin säästyneillä varoilla hankkia vielä täydennystä keittiön varustukseen ja asialliset kaapistot kerhon kirjastolle. Kunnostushankkeet päättyivät helmikuun 2006 lopussa. Sen jälkeen Mobiilihalli ja sen piha-alueet ovat olleet monen tapahtuman näyttämönä.
 
Kolmas kunnostushanke toteutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana. Siinä uusittiin vesikatto kokoustilan ja arkistohuoneen osuudelle sekä eräitä ulko-ovia. Hankkeen kustannusarvio oli noin 20500 euroa ja myös siihen saatiin ulkopuolista tukea.
 
 
Kyminlinna
 
Kyminlinna
 
Kotkassa sijaitseva Kyminlinnan linnoitus vapautui Puolustusvoimien käytöstä vuoden 2005 keväällä. Seuraavana syksynä kerho sai vuokrattua alueelta neljä ajoneuvojen säilytykseen soveltuvaa hallia, joista kolme on kylmiä puurunkoisia ja peltivuorattuja. Ne ovat kokonaan ajo- ja aihiokuntoisen kaluston säilytystiloina. Neljäs on entinen autohalli, jossa on erillinen kahdella montulla varustettu pesu- ja huoltohalli sekä toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja. Tiloista saatiin tehtyä väliseiniä poistamalla kerhon käyttöön soveltuva kokoushuone, jonka valmistuttua kuukausikokouksia voitiin pitää vuorotellen Korialla ja Kyminlinnassa.
 
Lisäystä Kyminlinnan säilytystiloihin saatiin lokakuussa 2008, kun kerho sai vuokrattua entisen korjaamorakennuksen. Siinä on useita erikokoisia tiloja, joihin mahtuu yhteensä noin 40 autoa.
 
Kyminlinna
 
 
Korian paloasema
 
Korian paloasema
 
Vuoden 2007 keväällä saatiin kerhon käyttöön vuokrattua Elimäen kunnalta Korian Pioneeripuistossa sijaitseva entinen paloasema. Vuoden 2009 alussa tapahtuneen kuntaliitoksen yhteydessä vuokrasopimus siirtyi sellaisenaan Kouvolan kaupungille. Olimme vuosien aikana esittäneet kiinnostuksemme kiinteistön ostoon, mutta kaupungilla ei lämmetty ajatukselle. Vuoden 2020 aikana Kouvolan kaupunki laittoi myyntiin tarpeettomia kiinteistöjään ja niitä tarjottiin ensisijaisesti kiinteistöissä vuokralla olleille. Näin mekin saimme yhteydenoton paloaseman myyntiin liittyen. Tarjouksemme hyväksyttiin ja kauppakirjat allekirjoitettiin 5.11.2020. Rakennuksessa on noin 20 autopaikkaa ja lisäksi varastokäyttöön soveltuvia tiloja.
 
 

Inkeroinen
 
Inkeroinen
 
Marraskuussa 2014 puheenjohtaja Paavo Horto löysi myynnissä olevan mielenkiintoisen kiinteistön. Hän esitteli löytönsä johtokunnalle, jonka jäsenet totesivat, että tällaiseen mahdollisuuteen oli tartuttava. Olimme jo jonkin aikaa etsineet Etelä-Kymenlaakson alueelta kerhon käyttöön sopivaa kiinteistöä ja nyt sellainen saattoi löytyä. Ei tosin aivan Etelä-Kymenlaaksosta, vaan hieman ylempää Inkeroisten keskustasta. Kyseessä oli entinen K-marketin kiinteistö, joka oli ollut tyhjillään jo useamman vuoden. Rakennus on yksikerroksinen, pinta-alaltaan 1161 m2, se on omalla 4262 m2:n tontilla ja rakennettu 1987.
 
Kiinteistön omisti kansainvälinen sijoitusyhtiö ja myyjänä oli helsinkiläinen kiinteistövälitystoimisto. Lisätietojen selvityksen yhteydessä kävi ilmi, että omistaja halusi päästä eroon kiinteistöstä lähes mihin hintaan tahansa ja odotti tarjouksia. Saimme kiinteistöstä kattavan aineiston, johon sisältyi myös konsultin tekemä kuntokatselmusraportti. Muutaman tutustumiskäynnin jälkeen aloitettiin asian markkinointi kerhon jäsenistölle. Ylimääräisessä jäsentiedotteessa kysyttiin jäsenistön halukkuutta osallistua hankkeeseen ja kutsuttiin kiinnostuneet joulukuun vuosikokoukseen keskustelemaan aiheesta. Kokous antoi yksimielisen siunauksensa hankkeelle ja puheenjohtajalle valtuudet kaupan tekoon. Johtokunta määritteli tarjoussumman siten, että emme ottaisi taloudellisesti liian suurta riskiä ja toisaalta pienempää summaa emme kehdanneet tarjota. Muutaman jännittävän päivän jälkeen tuli vastaus tarjouksen hyväksymisestä. Samaan aikaan oli edustajamme selvitellyt kiinteistön myyjän taustoja ja tullut siihen tulokseen, että ne olivat kunnossa. Vastauksen tultua oli aika ryhtyä tositoimiin ja kokoamaan rahoitusta. Tarvittava summa saatiin nopeasti kokoon ja kauppakirjat allekirjoitettiin välittäjän toimistolla Helsingissä 19.12.2014.
 
Tyhjillään olevassa kiinteistössä aloitettiin remontti välittömästi. Työt aloitettiin kevyiden väliseinien ja alas laskettujen kattojen purulla. Sen jälkeen olivat purkuvuorossa kylmiötilat, joita oli kuusi kappaletta. Lisäksi yksi toimistohuone sai väistyä tulevan käytön tieltä. Samanaikaisesti purettiin tarpeettomia vesiputkistoja ja sähköistyksiä. Varsinaisen autohallin yhteyteen jäi jäljelle vain kaksi sosiaalitilaa ja keittiö sekä vastakkaisessa kulmassa oleva, hiukan lattiatasosta ylös nostettu hallimestarien kopiksi nimetty pieni toimistohuone. Muutostöiden jälkeen käyttöön saatiin yhtenäistä hallitilaa 975 m2. Alakerrassa on lisäksi noin 100 m2 väestösuoja- ja varastotilaa. Sisätilan muutokset valmistuivat kevään 2015 aikana ja kesällä aloitettiin lastauslaituri- ja roskakatososan muutostyöt. Niissä pihan tasossa olleet alueet nostettiin betonilaatalla samaan tasoon hallin lattian kanssa ja lastauslaiturin kohdalle tehtiin rakennuksen sisälle jäävä ajoluiska. Vanhat yksinkertaiset lautaseinät purettiin ja ne korvattiin uusilla lämpöeristetyillä rakenteilla. Näin saatiin lisää lämmitettävää säilytystilaa noin 80 m2. Lastauslaituriosuuden muutoksen yhteydessä se varustettiin uusilla nosto-ovilla ja erillisillä käyntiovilla. Rakennustyöt valmistuivat vuoden 2015 lokakuun puolivälissä ja kesälle 2016 jäivät vielä ulkopuolisten ikkuna- ja ovikatosten sekä mainospilarin kunnostustyöt. 2018 väestösuoja kalustettiin kokoustilaksi ja sen viereinen tila kirjastoksi.
 
Ensimmäinen yleisötapahtuma, avointen ovien päivä, järjestettiin 26. syyskuuta. Tavoitteenamme oli esittäytyä lähiympäristölle ja antaa mahdollisuus tutustua uuteen kerhotilaan ja harrastukseemme. Päivän yleisömenestys oli iloinen yllätys ja vieraiden ilmeistä saattoi päätellä, että he olivat tyytyväisiä vanhan kaupparakennuksen käyttötarkoituksen muuttumiseen. Päivän aikana kuultiin yleisöltä joidenkin esittäneen arveluita, että mitähän romunkerääjiä kylälle oikein pesiytyy. Toivottavasti saimme tuon kaltaiset ajatukset kumottua.